Cadzand Bad

Cadzand-Bad is één van de mooiste badplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Cadzand-Bad beschikt over een uitgestrekte boulevard achter de duinen en een breed zandstrand met het meest aantal zonuren. Het brede strand van 11 km lang wordt in de zomermaanden druk bezocht en ligt in een prachtig duingebied.

De brede wandelboulevard 'De Wielingen' met haar gezellige winkeltjes is een echte trekpleister in de regio. Het is, met zijn neoklassieke zuilenrij van 1100 m. en lichtarmaturen, het langste kunstwerk van Europa.

Cadzand was oorspronkelijk een eiland (landje van Cadzand) dat later door inpolderingen is verbonden met het vasteland. In de nabije omgeving van Cadzand zijn fraaie natuurgebieden te vinden zoals het Zwin en de Verdronken Zwarte Polder.

Het strand bij de Zwingeul is bij uitstek geschikt om op zoek te gaan naar eeuwenoude haaientanden! Met ieder getij spoelen weer nieuwe haaientanden aan. In één van de winkeltjes op de boulevard is een opgezette haai te aanschouwen.

Echter, de grootste strandsensatie is: het zoeken naar eeuwenoude haaientanden. De beste vindplek is in de Zwingeul.
Historie

Cadzand heette vroeger Cadesand en behoort tot de oudste nederzettingen van Zeeuws-Vlaanderen. Cadesand lag op een eiland nabij het natuurgebied het Zwin, en werd omringd door een dijk. Bij de St. Elisabethsvloed stormvloeden in 1394 en 1398 verdwenen grote delen van het eiland van Cadesand weer in zee. Later zijn deze gebieden opnieuw omdijkt.

Cadzand is een vroeg middeleeuws ringdorp. De huizen in Cadzand zijn om de vroeg-gothische kerk uit het eind van de veertiende eeuw gebouwd. Deze katholieke kerk is meermalen gerestaureerd en in de de 17de eeuw in protestantse handen overgegaan. Het is een twee-beukige "hallenkerk", waarin de overgang van Romaanse stijl naar gotiek nog zichtbaar is. De oorspronkelijke grote toren werd in 1677 afgebroken en vervangen door een houten "dakruiter". In 1930 werd de huidige toren door de gemeente Cadzand gebouwd. De toren is in 2008 geheel gerestaureerd.

Het dorpsbeeld wordt nog steeds bepaald door oude, interessante geveltjes met vaak een levensboom in het bovenlicht van de deur. Daarnaast is de molen Nooitgedacht nog steeds in bedrijf.

In het begin van de twintigste eeuw heeft zich aan de kust de buurtschap Cadzand-Haven ontwikkeld. Daarna is met de komst van de strandrecreatie vanaf 1950 Cadzand-Bad ontstaan. De stranden zijn gelegen tussen de natuurgebieden van het Zwin en de Zwarte Polder.


Het Zwin

Het Zwin is een uniek natuurgebied, gelegen tussen Cadzand-Bad en Retranchement. Het Zwin is dé trekpleister voor vogelliefhebbers en wandelaars. Het gebied heeft een mengeling van zoet en zout water, wat een uniek gebied oplevert. Het kreeksysteem in dit gebied bestaat uit schorren, slikken, stranden en duinen. Het Zwin is van oorsprong een zeearm, die nu alleen nog volloopt met zeewater wanneer het vloed is. Vroeger verbond de zeearm de Belgische stad Damme met de zee, inmiddels gaat de zee niet meer dan een paar honderd meter landinwaarts. Oorspronkelijk was deze zeearm 6 kilometer breed, nu kan men het Zwin oversteken bij eb. U staat slechts tot de knieën in het water en kunt op deze unieke manier de grens oversteken tussen Nederland en België! Deze loopt namelijk dwars door het Zwin. Zowel in Nederland als in België kunt u terecht voor meer informatie over het gebied bij de betreffende bezoekerscentra.Natuurgebied De Knokkert, Bos van Erasmus

(tussen Cadzand, Zuidzande en Nieuwvliet)

In 1971 heeft Staatsbosbeheer rondom de oude hoeve van boer David Erasmus een afwisselend bos met wandelpaden aangelegd. Dit gebied is een mooie plek voor mens en dier geworden én een heerlijk speelbos voor kinderen. Het bos bestaat uit diverse soorten bomen, waaronder: de beuk, populier, es en esdoorn. Het bos herbergt vele diersoorten, zoals de ransuil, buizerd, vos en grote bonte specht. Daarnaast is het bos een slaapplaats voor vele vogels uit heel West Zeeuws-Vlaanderen. In de rietkragen broeden water- en rietvogels, maar ook de bruine kiekendief. En in de zomermaanden is het bos bij uitstek geschikt om vleermuizen tegen te komen. In de oude drinkputten voor het vee komt de zeldzame kamsalamander nog voor.

Het bos is vrij toegankelijk. Vanaf de parkeerplaats aan de Knokkertweg leidt een wandelroute van 1,5 km u langs de mooiste plekjes van het Bos van Erasmus.


Beltmolen Nooitgedacht

Zuidzandseweg 3, 4506 HC Cadzand
Telefoon: 0117-461744

De molen Nooitgedacht heeft een ronde stenen bovenkruier. De molen is, gedurende het gehele jaar op zondag van 14.00 tot 16.00 uur, in bedrijf te bezichtigen. In de periode 15 juni t/m 1 september is de molen ook iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend en 's Avonds is de molen verlicht. Tevens wordt er meel verkocht.

De entree is 1 euro voor volwassenen, kinderen vanaf 5 jaar betalen 0,45 eurocent.

Bron: VVV zeeland.